Laser Mark Level2 Training Rotary

Laser Mark Level2 Training Rotary

6000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า:

เนื้อหาหลักสูตร   คอร์ส Laser Marking Level2: Intermediate Rotary

1.  หัวข้อ                                   Intermediate Laser Marking Fiber/Co2 Level 2: Rotary

2.  ชื่ออาจารย์ผู้สอน                    JC / Duk / Dew

3.  ระยะเวลาเรียน                        1D/2020

4.  วิชาบังคับ                              Level1: Basic Laser Marking

5.  ระดับของหลักสูตร                   Extra-Curriculum

6.  รายละเอียดหลักสูตร                เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการใช้งานของเครื่องเลเซอร์ Marking แบบ Fiber หรือ CO2 ในการเเกะสลักชิ้นงานต่างๆ งานทรงกระบอกหมุน 360 องศา  อาทิเช่น โลหะ (เหล็ก แสตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม และ อื่นๆ) ไม้ กระดาษ เเละ พลาสติก เป็นต้น เหมาะ กับผู้ประกอบการ พนักงานที่ มีความสนใจ เพิ่มเติมความรู้ เพื่อต่อยอดในการผลิตงานรูปเเบบต่างๆ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.  โครงสร้างหลักสูตร

7.1 วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจหลักการและการใช้งานทรงกระบอก หมุน 360องศา ของเครื่อง Laser Mark
  2. เข้าใจการใช้โปรแกรม ในการ ออกเเบบ และสามารถออกแบบโครงงานของตนเองได้
  3. เข้าใจการคำนวณหาค่ารูปทรงกระบอก
  4. เข้าใจในการตั้งค่า กำหนด Power ในการเเกะสลัก หรือ ตัด วัตถุต่างๆ
  5. สามารถใช้เครื่องในการปฏิบัติงานพื้นฐานได้จริง
  6. เข้าใจระบบ การทำงานของเครื่อง เเละการดูเเลอุปกรณ์อย่างถูกวิธี

7.2 Class Meeting Contents

Introduction
Fundamental in Laser Mark Co2/Fiber
Laser Machine Overall:  Mechanic and Electronic
Laser: Terminology
Rotary Function 360 Degree Calculation
Power Setting, output, and connection                      
Project Design & Operation

7.3        วิธีการสอน               Lecture, discussion, presentation, demonstration,
7.4        สื่อในการสอน           handouts, realia, textbooks, web-based printouts, Manuals

Assessment

ออกแบบ และ สร้างชิ้นงาน Rotary แบบทรงกระบอก แกะสลัก ผ่านเครื่อง Laser ของจริง

 

 

 

********************************* OTHER COURSES (BELOW) *******************************

สถาบันสอนการสร้างเครื่อง เเละใช้งาน ซีเอ็นซี

คอร์สพิเศษหลักสูตรพัฒนาความรู้ CNC เเละ อิเลคทรอนิกส์

หลักสูตรการสอนจากอเมริกา โดยทีมงานจากอเมริกา เเละเครื่องจักรจากอเมริกา

คอร์สฝึกอบรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับอิเล็คทรอนิก ใช้เครื่อง และสร้างCNC กลึงและกัด ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติจริง

เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ นักศึกษา ช่างและผู้ต้องการเพิ่มเติมทักษะความรู้ เพื่อใช้งานจริง

CNC PROGRAM / OPERATION TRAINING

 

Course
Goal

Beginner CNC

สอน Basic G-Code, CNC Mill Operation Basic, 2D CAD/CAM

1 Day Course (Group) เหมาะสำหรับผู้ประกอบงาน พนักงาน ไม่มีความรู้ด้าน CNC เเละ ต้องการเสริมพื้นฐานความรู้ โดยเน้นการ โปรเเกรม G-Code ขั้นพื้นฐานเเละกัดงาน ปฏิบัติจริง

Intermediate CNC

สอน 2 & 3D CAD/CAM

1-2 Days Course (Private) เหมาะสำหรับผู้ต้องการเพิ่มความรู้ในการโปรเเกรม กลึงหรือกัดงานขั้น 3D CAD/CAM ตามเเบบที่ต้องการของผู้ใช้งาน

Advance CNC

สอน 4D & 5D CAD/CAM

1-2 Days Course (Private) เหมาะสำหรับผู้ต้องการโปรเเกรม Multiple Axis ใช้งานกัดงาน 4D/5D ตามเเบบที่ต้องการของผู้ใช้งาน

Operation CNC

สอนการใช้งานหน้าเครื่อง

1-2 Days Course (Private) เน้นการใช้งาน Setup/Operation หน้าเครื่องตามเเบบที่ต้องการของผู้ใช้งาน (นอกสถานที่)

CAM-T (For Kids) สอนการสร้างชิ้นงานจาก CNC (English Program)

4 Week Course (Group) เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ ต้องการเพิ่มความรู้ในการสร้างชิ้นงาน(English Program)

CNC Retrofits / Rebuild Training

Retrofit I (General)

สอน Basic CNC Electronic / Mechanic, การเลือกอุปกรณ์ Electronic, การติดตั้งระบบ PC Contro

1 Day Course (Group) เหมาะสำหรับผู้ต้องการเสริมพื้นฐาน เพื่อ การเลือกอุปกรณ์ CNC Electronic ใช้งาน ติดตั้ง Config ระบบ PC Controller เข้ากับ Drive + Motor เพื่อนำไป Build สร้างเครื่องได้ (ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอิเล็คทรอลนิคมาก่อน เเต่ เข้าใจพื้นฐานระบบการทำงาน โปรเเกรม CNC CAD/CAM/G Code)

Retrofit 2 (Client System)

สอน การติดตั้งระบบอุปกรณ์ โดยเฉพาะรุ่น

1-2 Day Course (Private) เหมาะสำหรับผู้ต้องการ ติดตั้งเครื่อง CNC Controller โดยเฉพาะรุ่น หรือ Mach3 PC Controller กับ Servo Drive/Motor 2/3 เเกน (CNC Mill/ Lathe)โดยไม่เน้นระบบ Tool Change เเละตรวจสอบ อิเล็คทรอนิค

Retrofit Advance

สอน Rebuild Full System CNC

3 Day Course (Private) สำหรับผู้มีประสพการณ์ต้องการเรียนรู้ถึงการสร้าง Full System Servo + Tool Change, PLC Editing, & Troubleshooting

สนใจสมัครเรียน กรอกข้อมูล CLICK HERE   

(For training Registration, please click the link to the above)

อบรมที่ บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด 81/1 ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
085-842-2700, 081-868-2788 E-mail: CNCMaker@hotmail.com / LINE: CNCMaker

(Training at CNC BRO Co., Ltd. 81/1 Nonsee Rd. Chongnonsee, Yannawa Bangkok 10120

 

EDUCATIONAL & TECHNOLOGY AWARDS WINNER (THAILAND)

"INNOVATION WORLD ISSUE NOVEMBER 2011" CLICK HERE TO READ (PDF FILE)

 

"U-Machine September 2018 Japanese Magazine" CLICK HERE TO READ (PDF FILE)

 

OPERATION TRAINING GALLERY --ดูงานตัวอย่างคอร์สผลงาน

การอบรม ณ. สถาบันซีเอ็นซีเมคเกอร์ พระราม3

 

การอบรม ณ. มหาวิทยาลัย ต่างๆ

 

*******************************************************************************

OPERATION TRAINING MACHINE'S SAMPLE

เครื่องกัด CNC Mini Mill (J-101) 3 เเกน

VDO LINK:

VDO1

VDO2

VDO3

เครื่องกลึง CNC EMCO Compact 5 2 เเกน

VDO LINK:

VDO1

VDO2

VDO3

*******************************************************************************

 

 

 

About Us in CNC rebuilding

"CNCmaker, Inc. history went back 20 years ago where we feel that the work of engineers, inventors, technicians, hobbyists, educators, and others will be enhanced when they have immediate access to CNC equipments and appropriate training. Similar to Evolution of PC, the evolution of personal CNC can alter the paradigm of what a machine tool is about. 

There will be no denial that commercial CNC machinery will remain the foundation of industrial production, our CNC products equip with PC based can become a tool for the all of us.  Overall cost will be much less, production will be much more competitive in the short run, design will fit better on full scale manufacturing.  Therefore, we strongly believe that PC based CNC equipment is the upcoming future for the CNC industry.

** CNCMaker Staff **

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง:
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี, อุปกรณ์ มินิซีเอ็นซี, สร้างเครื่อง CNC, การโปรแกรมซีเอ็นซี, ซ่อมซีเอ็นซี, ควบคุมCNC, คอร์สควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี, CNC Retrofit, หลักสูตรการควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี, CNC Training, CNC Retrofit Course, CNC Retrofit Training, หลักสูตรการควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี, หลักสูตรการซ่อมบำรุงซีเอ็นซี, ซ่อมบำรุงซีเอ็นซี, CNC Rebuild, คอร์สควบคุมเครื่องกัด CNC, โปรแกรมซีเอ็นซี, สอนซีเอ็นซี, Laser Workshop, Laser Training, Laser machine training, Plasma Training, Diecut Training, สถาบันซีเอ็นซี, เรียนซีเอ็นซี, อบรมซีเอ็นซี, คอร์สซีเอ็นซี, คอร์สเครื่องซีเอ็นซี, โปรแกรมซีเอ็นซี, อบรมเครื่องซีเอ็นซี, อบรม Artcam, Train Artcam, Train SolidCAM, Train Rhino, Train Solidwork, Train AutoCAD, Train AutoDesk, Train CNC, Train CAD CAM, อบรมใช้เครื่องซีเอ็นซี, งานสอนเครื่องจักรCNC, รับสอนโปรแกรมซีเอ็นซี, การใช้งานเครื่องซีเอ็นซี, สอนโปรแกรมCNC, การใช้งานเครื่องCNC, ควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซี, ควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี, ฝึกอบรมซีเอ็นซี, หลักสูตรพื้นฐานซีเอ็นซี, พื้นฐานซีเอ็นซี, อบรมพื้นฐานซีเอ็นซี, เทคโนโลยีซีเอ็นซี, หลักสูตรซีเอ็นซี, สอนซีเอ็นซี, สอนเครื่องจักรCNC, สอนเครื่องCNC, สอนเครื่องซีเอ็นซี, อบรมซีเอ็นซี, อบรมCNC, สอนกัดซีเอ็นซี, สอนกลึงซีเอ็นซี, สอนกัดCNC, สอนกลึงCNC


ข้อมูลเพิ่มเติม: (Download)


วีดีโอที่เกี่ยวข้อง:


คำถาม คำตอบ : Laser Mark Level2 Training Rotary

แสดงทั้งหมด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


Part-Wood Marking Engrave


 

รายละเอียด

Linear Precision Guide

รายละเอียด

Package 3Days CNC Training Lathe

รายละเอียด

Flat carbide 3d

ดอกกัดคาร์ไบด์ขนาด 3มม เหมาะกับงาน...

รายละเอียด

CNCmaker (Machine & Training)

©2016 by  CNCmaker™ All right reserved

Mobile: 085-842-2700 / 081-868-2788

Line ID.: cncmaker

CNCmaker@hotmail.com

บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

81/1 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 3 ทางเข้าโลตัส)