CNC TRRINNING

หลักสูตรการสอนจากอเมริกาโดยทีมงานจากอเมริกา และเครื่องจักรจากอเมริกา

คอร์สฝึกอบรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับอิเล็คทรอนิค ใช้เครื่อง และสร้าง CNC ทั้งทฤษฎี และการปฎิบัติจริงเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ นักศึกษา ช่างและผู้ต้องการเพิ่มเติมทักษะความรู้เพื่อใช้งานจริง

CNCmaker (Machine & Training)

©2016 by  CNCmaker™ All right reserved

Mobile: 085-842-2700 / 081-868-2788

Line ID.: cncmaker

CNCmaker@hotmail.com

บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

81/1 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 3 ทางเข้าโลตัส)