MACHINE & SERVICE

บริษัท ซีเอ็นซีโบร จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักร CNC และ Manual อบรมการใช้งานเหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลากหลาย

ทางบริษัทสามารถผลิตเครื่องตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วน ขนาด ประเภทงานต่างๆ พร้อมบริการหลังการขายตลอดการใช้งาน

CNCmaker (Machine & Training)

©2016 by  CNCmaker™ All right reserved

Mobile: 085-842-2700 / 081-868-2788

Line ID.: cncmaker

CNCmaker@hotmail.com

บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

81/1 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 3 ทางเข้าโลตัส)