เครื่องทำป้าย พลาสมา LED (CNC Sign Making Metal Sheet LED) Plasma

plasma led

HX 1325 CNC Plasma Machine (3xx,xxx-)

(เครื่องซีเอ็นซีพลาสมาตัดเเบบ)

plasma led samp

Sample Plasma CNC Machine

 

bridgeslotter

CNC Slotter S18 Bridge (2xx,xxx-)

(เครื่องทำสะพาน)

bridgeslottersample

Sample Bridge Slotter S18 Bending

trust

ledsignprocess

LED Sign Process by CNC Plasma + Slotter Bridge

LEDsignsamplecostexample

Sample Price Charge for Signmaking LED

LEDsingcostestimatematerial

Example Cost Material for Calculation Making Sign

VDO LINK #1) Example CNC Plasma (Cutting 10mm Steel)

VDO LINK #2) Example CNC Plasma Cutting Circles (3mm Steel)

VDO LINK #3) Example CNC Slotter S18 Bridge Folding

CNCMaker.com (Tel: 02-312-0227)

Email: CNCMaker@hotmail.com

home

www.CNCMaker.com

ตัวอย่าง ทำป้ายไฟ ป้ายLED อักษรไฟ อักษรเหล็ก อักษรLED วิธีทำอักษรเหล็ก เครื่องทำอักษรไฟ

LED Signmaking, Sign Plasma, Metal LED, Metal Sign, รับทำอักษรไฟ, รับทำป้ายLED