เครื่องพับอคิลิก (CNC BENDING)

Automatic and manual dual-use. This bending machine is mainly used to process acrylic panels, plexiglass plate, PC, PS, PVC panels forming. Temperature can be adjusted :1-400 degrees.

เครื่องดัดอคริลิค,acrylic bending Machine,เครื่องพับอคริลิค,เครื่องพับอคิลิค,เครื่องพับ acrylic,เครื่องดัด acrylic,เครื่องดันมุมอคริลิค,เครื่องหักมุมอคริลิค,เครื่องงอคริลิค

ID NO Picture Watt Description Price

AB1200 

cncbending1200

1000W

1200mm Automatic Bending Machine

Image1 Image2 Image3 Image4

VDO Setup VDO Operation

Call

AB1800

AB2400

cncbending1800

1500W

2000W

1800mm Automatic Bending Machine

2400mm Auotmatic Bending Machine

Image1 Image2 Image3 Image4

VDO Setup VDO Operation

Call

MB650

MB1200

MB1800

manualbending

600W

1000W

1500W

650mm Manual Bending Machine

1200mm Manual Bending Machine

1800mm Manual Bending Machine

VDO Operation

Call

trust

CNCMaker.com (Tel: 085-842-2700 / 081-868-2788)

Email: CNCMaker@hotmail.com อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 17, บางนา, กทม

home

www.CNCMaker.com

 

 

 

 

 

คลิบวีดีโอเครื่องพับอคิลิก AUTO การตั้งค่า (Acylic Bending Automatic Setting)

 

CNCMaker.com (Tel: 085-842-2700 / 081-868-2788)

Email: CNCMaker@hotmail.com อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 17, บางนา, กทม

home

www.CNCMaker.com

 

 

 

 

คลิบวีดีโอเครื่องพับอคิลิก AUTO การใช้งาน (Acylic Bending Automatic Operation)

 

CNCMaker.com (Tel: 085-842-2700 / 081-868-2788)

Email: CNCMaker@hotmail.com อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 17, บางนา, กทม

home

www.CNCMaker.com

 

 

 

 

คลิบวีดีโอเครื่องพับอคิลิก MANUAL การใช้งาน (Acylic Bending Manual Operation)

 

CNCMaker.com (Tel: 085-842-2700 / 081-868-2788)

Email: CNCMaker@hotmail.com อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 17, บางนา, กทม

home

www.CNCMaker.com